7 / 100

Klienci biznesowi

Obsługa prawna firm

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Kancelaria świadczy pomoc prawną w bieżącej działalności firm:

 • sporządza umowy (np. nietypowe – dostosowane do potrzeb Klienta umowy o roboty budowlane umowy oświadczenie usług umowy o dzieło umowy sprzedaży umowy o pracę umowy menadżerskie prowizyjne) ugody wzorce umów ogólne warunki umów regulaminy itp.
 • udziela odpowiedzi na pytania prawne w formie pisemnych opinii prawnych oraz bieżących porad telefonicznych i informacji mailowych.
 • dysponuje zespołem prawników zapewniających bieżący bezpośredni całotygodniowy dostęp do adwokata i radcy prawnego.
 • dojeżdża na spotkania z klientem dyżury u klienta w stałych godzinach miejsca wskazane przez klientów w celu jego reprezentacji na terenie całego kraju.

 

Kancelaria reprezentuje firmy w sporach sądowych i pozasądowych oraz obsługuje procesy inwestycyjne, w szczególności:

 • sporządza pozwy wnioski apelacje zażalenia oraz dokonuje wszelkich czynności procesowych reprezentując klientów w postępowaniach sądowych.
 • sporządza wnioski skargi odwołania oraz dokonuje innych czynności wobec organów administracji publicznej
 • prowadzi negocjacje z klientami i dłużnikami.
 • uczestniczy w rozmowach handlowych wymagających udziału prawnika.
 • reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej.
 • uzyskuje pozwolenia i zezwolenia administracyjne.
 • przeprowadza dla Klienta postępowania odwoławcze w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Ustawy o Partnerstwie Publiczno Prywatnym itp.
 • prowadzi postępowania o zarejestrowanie znaków towarowych (logo) Klienta.
 • występuje jako obrońca karny osób wskazanych przez klienta albo jako oskarżyciel posiłkowy przeciwko sprawcom na szkodę klienta.
 • doprowadza do zarejestrowania dłużników Klienta w rejestrach dłużników.
 • składa wnioski o upadłość dłużników Klienta.
 • zakłada i likwiduje podmioty gospodarcze.
 • obsługuje posiedzenia organów spółek – zgromadzeń wspólników zarządów rad nadzorczych itp.
 • uzyskuje pozwolenia i zezwolenia administracyjne itp.

 

Kancelaria prowadzi postępowania egzekucyjne - windykacje należności na etapach postępowania przedsądowego sądowego i egzekucyjnego:

 • W ramach zlecenia windykacyjnego Kancelaria prowadzi w stosownej kolejności na terenie całego kraju wszelkie działania przewidziane prawem w celu odzyskania należności Klienta.
 • prawnicy Kancelarii reprezentują Klienta na wszystkich etapach postępowania tj. zarówno w postępowaniu przedsądowym jak i sądowym oraz komorniczym.
 • Kancelaria w momencie przyjęcia zlecenia wskazuje Klientowi osobę odpowiedzialną za prowadzenie danej sprawy i bieżący kontakt z Klientem.
 • Kancelaria działa bez zbędnej zwłoki w wykorzystaniem współpracujących kancelarii komorniczych.
 • Kancelaria poszukuje majątku dłużnika w celu zaspokojenia należności klienta.

KONTAKT

SEKRETARIAT

Adwokat Rafał Mielcarek 

kom.: 660 725 900, rafal.mielcarek@kancelarianmb.pl

Adwokat Radosław Namysł

kom.: 660 725 800, radoslaw.namysl@kancelarianmb.pl