O kancelarii

Nasza Kancelaria od 2002 roku zapewnia naszym Klientom kompleksową obsługę prawną na najwyższym merytorycznym poziomie. Zakres naszych usług obejmuje doradztwo prawne i pomoc procesową niemal we wszystkich dziedzianch prawa. Gwarantujemy naszym klientom profesjonalizm i pełne zaangażowanie wszystkich pracowników Kancelarii zarówno adwokatów, jak i radców prawnych, dające Klientowi poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Naszą ideą jest, aby świadczoną pomoc prawną łączyć z prawdziwym biznesowym zrozumieniem specyfiki działalności Klienta. Chcemy więc, aby nasze działania były maksymalnie skuteczne dla naszego Klienta, to znaczy żeby szybko i korzystnie kończyły jego problemy prawne. Skupiamy się na dostarczaniu konkretnych i praktycznych porad prawnych, które w rzeczywisty sposób pomogą Klientowi. Istotny jest dla nas każdy klient, którego sprawami się zajmujemy i sprawna komunikacji z nim. Dlatego też każdy klient ma przyporządkowanego swojego prawnika w celu szybkiego kontaktu w każdej sprawie. Wszystko po to, aby Klient który zlecił nam prowadzenie doniosłych spraw poczuł się w pełni chroniony. Bo przecież NASZA WIEDZA CHRONI JEGO INTERESY

 

Według nas dobry prawnik powinien charakteryzować się merytoryczną wiedzą, znajomością realiów otoczenia biznesowego w którym działają jego Klienci, skutecznością i pragmatyzmem. Takie osoby tworzą nasz zespół. Wśród naszych doradców znajdują się także eksperci w swoich dziedzinach, doradcy podatkowi, księgowi, ekonomiści. Obsługujemy kompleksowo zarówno firmy jak i klinetów indywidualnych.  

 

W zakres specjalizacji kancelarii adwokackiej NMB wchodzą w szczególności: prawo cywilne i proces cywilny, prawo karne i proces karny, w tym przestępstwa gospodarcze, prawo rodzinne i rozwody, prawo spadkowe, prawo administracyjne, prawo budowlane i proces inwestycyjny, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo pracy, pawo własności przemysłowej, prawo nieuczciwej konkurencji, zamówienia publiczne, odszkodowania, w tym komunikacyjne i na osobie od zakładów ubezpieczeń, ochrona znaków towarowych, ochrona danych osobowych, prawo spółek handlowych, windykacja należności, prawo przewozowe i celne, prawo wekslowe i czekowe. 

Namysł Mielcarek Bredow Kancelaria Prawna NMB Poznań