Google+
Kancelaria Prawna Radcy i Adwokaci Poznań
Wersja polska Wersja rosyjska
61 851 75 52

Prawo własności przemysłowej

  • reprezentacja w sprawach o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy.
  • przygotowywanie dokumentacji koniecznej do zarejestrowania znaku towarowego.
  • doradztwo w zakresie dopuszczalności używania znaków towarowych.
  • przygotowanie i opiniowanie umów licencyjnych.
  • przygotowanie i opiniowanie umów o przeniesienie praw autorskich.
  • ochrona praw autorskich, reprezentacja w sprawach o naruszenie praw autorskich, dochodzenie odszkodowań.
  • reprezentowanie designerów i architektów w sporach o ochronę praw autorskich,
  • reprezentowanie artystów w sporach z wydawcami i osobami odpowiedzialnymi za naruszenia praw autorskich.