Google+
Kancelaria Prawna Radcy i Adwokaci Poznań
Wersja polska Wersja rosyjska
61 851 75 52

Prawo pracy

 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów o pracę
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umowy o zakazie konkurencji
 • doradztwo oraz reprezentacja w sprawach wypowiadania oraz rozwiązywania stosunku pracy
 • dochodzenie należności pracowniczych z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • dochodzenie należności pracowniczych z tytułu odprawy rentowej lub emerytalnej
 • dochodzenie należności pracowniczych z tytułu odprawy pośmiertnej
 • dochodzenie należności pracowniczych z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • przygotowywanie regulaminów dotyczących stosunków pracy
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy
 • doradztwo w zakresie wyboru sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy
 • tworzenie i opiniowanie regulaminów oraz wewnętrznych przepisów prawa pracy
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych i pozasądowych