Google+
Kancelaria Prawna Radcy i Adwokaci Poznań
Wersja polska Wersja rosyjska
61 851 75 52

Prawo gospodarcze i obsługa przedsiębiorstw

 • windykacja należności
 • ochrona przed nieuczciwą konkurencją
 • wszczęcie oraz prowadzenie postępowań sądowych
 • przedsądowe negocjacje z dłużnikami celem polubownego zakończenia sprawy
 • wszczęcie oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających
 • przeprowadzanie całościowych badań prawnych Spółek
 • zakładanie spółek prawa handlowego (przygotowanie
 • umowy spółki i dokumentacji niezbędnych do rejestracji oraz reprezentacja w postępowaniu rejestracyjnym przed Sądem)
 • zakładanie spółdzielni (przygotowywanie Statutu i dokumentów koniecznych do rejestracji w Sądzie)
 • sporządzanie projektów protokołów i uchwał zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy
 • przygotowanie regulaminów Zarządu oraz Rady Nadzorczej
 • sporządzanie umów z członkami Zarządu i prokurentami
 • audyt prawny przedsiębiorstwa i nieruchomości
 • zastępstwo procesowe w sprawach zaskarżania uchwał, zwoływania zgromadzeń wspólników, przekształcenia i likwidacji spółek prawa handlowego
 • reprezentacja w postępowaniach układowych i upadłościowych
 • restrukturyzacja finansowa oraz prawna (negocjacje z bankami, wierzycielami, oddłużanie przedsiębiorstw)
 • przekształcenia formy prawnej działalności gospodarczej
 • fuzje i przejęcia