Google+
Kancelaria Prawna Radcy i Adwokaci Poznań
Wersja polska Wersja rosyjska
61 851 75 52

Prawo cywilne

 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy o uznanie za zmarłego
 • sprawy dotyczące ochrony bądź naruszenia dóbr osobistych
 • sprawy o uznanie czynności prawnych za wadliwe
 • sprawy dotyczące prawa własności:
  -zasiedzenia ruchomości bądź nieruchomości
  -przeniesienia prawa własności
  -nabycia bądź utraty własności
  -przypadki dotyczące współwłasności
  -ochrona prawa własności
 • sprawy dotyczące służebności:
  -służebności gruntowych
  -służebności osobistych
  -służebności przesyłu
 • sprawy dotyczące zastawu zwykłego oraz rejestrowego
 • sprawy o bezpodstawne wzbogacenie
 • sprawy z tytułu odpowiedzialności za szkodę:
  -odpowiedzialność za produkt niebezpieczny
  -odpowiedzialność za wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu
  -odpowiedzialność za zawalenie się budowli
  -odpowiedzialność za wypadek komunikacyjny (drogowy)
  -zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
  -odpowiedzialność za szkody prenatalne
 • sprawy dotyczące gwarancji oraz rękojmi
 • przygotowywanie i opiniowanie oraz spory na tle:
  -umowy sprzedaży
  -umowy najmu
  -umowy leasingu
  -umowy zlecenia
  -umowy o dzieło
  -umowy o roboty budowlane
  -umowy dzierżawy
  -umowy leasingu
  -umowy pożyczki
  -umowy komisu
  -umowy ubezpieczenia
  -umowy przechowania
  -umowy przewozu
  -umowy spedycji
  -umowy darowizny
  -umowy renty i dożywocia
 • sprawy zmierzające do zawarcia ugody:
  -uczestnictwo w negocjacjach
  -przygotowanie bądź opiniowanie projektu ugody
 • sprawy dotyczące prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia
 • sprawy dotyczące weksli i czeków
 • sprawy dotyczące hipotek
 • prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych