Google+
Kancelaria Prawna Radcy i Adwokaci Poznań
Wersja polska Wersja rosyjska
61 851 75 52

Prawo konsumenckie i nieuczciwej konkurencji

  • przygotowywanie i negocjowanie umów zawierających klauzule zakazu konkurencji (np. umowy sprzedaży udziałów, umowy menedżerskie),
  • występowanie w sporach związanych z naruszeniem umownego zakazu konkurencji
  • doradztwo oraz występowanie w sprawach o naruszenie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji