Google+
Kancelaria Prawna Radcy i Adwokaci Poznań
English version Wersja rosyjska
61 851 75 52

Prawo upadłościowe i naprawcze

  • przygotowanie przez naszych prawników analiz kondycji przedsiębiorstw, którym grozi upadłość
  • uczestnictwo negocjacyjne w procedurach układowych i naprawczych
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości
  • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych
  • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym
  • doradztwo przy nabywaniu składników masy upadłości
  • doradztwo na rzecz syndyków w zakresie sprzedaży składników masy upadłości z uwzględnieniem sprzedaży przedsiębiorstw